LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 12 KHÓA MỚI
STT Lớp Độ Tuổi Lịch HT Lịch KG Giờ Lịch Học
1 LE1F 3-5  tuổi 09/12/2017
10/12/2017
10/12/2017 Thứ 4: 6h30 – 8h
Sáng Thứ 7: 9h-10h30
Tối thứ 4+Sáng Thứ 7, Lớp 2+3
2 LE1D 3-5 tuổi 6/12/2017
9/12/2017
13/12/2017 Thứ 4: 6h – 7h30h
Thứ 7: 9h-10h30
Tối Thứ 4 và sáng Thứ 7
3 KET 11 – 13 tuổi 18/12/2017 13H30-19H Tối Thứ 2 và thứ 6 Lớp 5+6
4 PET 12-15 tuổi 18/12/2017 19h15-20h15 Tối thứ 4+ thứ 7
5 SK1 6-7 tuổi 21/12/2017 23/12/2017 28/12/2017 Thứ 5:6h30-8h

Thứ 7:9h-10h30

Thứ 4& thứ 7
6 SK1 6-7 tuổi 20/12/2017

23/12/2017

28/12/2017 Thứ 4:6h30-8h

Thứ 7: 6h-7h30

Thứ 4 & thứ 7
LỊCH KHAI GiẢNG THÁNG 12 KHÓA UPSALES
STT Lớp Độ Tuổi Lịch HT Lịch KG Giờ Lịch Học
1 LE2A 3-5  tuổi Thứ 4+6 27/12/2017
2 SK1.2A 7-8  tuổi Thứ 3+CN 31/12/2017
3 LE2E 4-5 tuổi Thứ 2+5 28/12/2017
4 LE3B 5-6 tuổi Thứ 2+ T6 30/9/2017
5 LE4G 5-6 tuổi Thứ 3+CN 19/12/2017
6 LE5C 5-6 Tuổi Thứ 4+7 13/12/2017
7 SK2 7-8 tuổi Thứ 4+6 22/12/2017
8 GL5B 8-9 tuổi Thứ 5+CN 14/12/2017
9 BS2 10-11 tuổi Thứ 5 + T7 16/12/2017
Recent Posts