Học ngoại ngữ như thế nào? 12 điều cần biết!

Các chuyên gia của Sputnik Education có nhiều bạn biết đến 3 – 4 ngoại ngữ. Trong số Sputnik Newsletter tháng 11/2017 có bài viết của Sputnik Education trả lời câu hỏi: “Học ngoại ngữ như thế nào?”. Được phép của GS. Nguyễn Tiến Dũng, CLA xin với các bạn bài viết bổ ích này.

Học ngoại ngữ như thế nào? 12 điều cần biết!
Học ngoại ngữ như thế nào? 12 điều cần biết!
Học ngoại ngữ như thế nào? 12 điều cần biết! Học ngoại ngữ như thế nào? 12 điều cần biết!
Học ngoại ngữ như thế nào? 12 điều cần biết!
Học ngoại ngữ như thế nào? 12 điều cần biết!
Học ngoại ngữ như thế nào? 12 điều cần biết!
Học ngoại ngữ như thế nào? 12 điều cần biết!
Học ngoại ngữ như thế nào? 12 điều cần biết!

"Học ngoại ngữ như thế nào?" - Sputnik Education
Recent Posts