Bằng rất nhiều nghiên cứu chuyên sâu,Trung tâm Anh Ngữ CLA nhận thức được rằng bất kì người học tiếng Anh nào cũng tiếp thu kiến thức qua các phương thức chính sau :  “Quan sát” (Hình ảnh trực quan như tranh ảnh),  “Nghe nói” (học viên được rèn luyện bằng việc lắng nghe và tham gia hội thoại), “Vận động” (người học tham gia các hoạt động, trò chơi) và cuối cùng là rèn luyện kĩ năng Đọc/Viết

Do đó, Trung tâm Anh Ngữ CLA đưa ra một mô hình giảng dạy hiện đại giúp học viên tiếp thu kiến thức hiệu quả, mặt khác, phát triển tối đa năng lực bản thân. Trung tâm Anh Ngữ CLA áp dụng 4 phương pháp giảng dạy ngoại ngữ tối ưu:

-Bản đồ tư duy

-Giao tiếp tương tác

-Kĩ năng mềm (hùng biện, làm việc nhóm…)

-Hoạt động sư phạm (trò chơi, ngoại khóa…)

1. Bản đồ tư duy áp dụng tại trung tâm Anh Ngữ CLA: được phát minh bởi Tony Bzan, là một mô hình đột phá trên thế giới tận dụng khả năng ghi nhớ hình ảnh của bộ não.  Bản đồ tư duy giúp trẻ giảm một nửa thời gian để ghi nhớ từ mới tiếng Anh, học tập và hoàn thành bài tập về nhà.

Bản đồ tư duy

2.Phương pháp giao tiếp tương tác áp dụng tại trung tâm Anh Ngữ CLA: bao gồm các hoạt động lắng nghe,phát triển hành vi ngôn ngữ, thảo luận nhóm, gia tăng hoạt động giao tiếp,  học hát, làm thơ. Nhờ đó, người học sẽ phát âm chuẩn tiếng Anh, giao tiếp trôi chảy và tự tin hơn.

phương pháp dạy học trung tâm anh ngữ cla

3.Đào tạo kĩ năng mềm áp dụng tại trung tâm Anh Ngữ CLA: Các khóa học tại CLA không chỉ chú trọng vào việc đào tạo Anh ngữ mà còn tập trung  rèn luyện các kĩ năng sống cần thiết bao gồm hùng biện, lãnh đạo và cải thiện hành vi ứng xử…

Trung tâm Anh Ngư CLA
4.Phương pháp hoạt động sư phạm áp dụng tại tại trung tâm Anh Ngữ CLA: Học viên có thể tham gia các hoạt động trong và ngoài giờ lên lớp,  giúp trẻ tiếp thu kiến thức hiệu quả và phát triển năng khiếu (nghệ thuật, sáng tạo…)

Hoạt động ngoại khóa tại trung tâm anh ngữ cla