Tin tức
Tháng Mười 8, 2015

Với sứ mệnh nhân rộng mô hình giáo dục tiên tiến của Mỹ tại Việt Nam, trung tâm Anh ngữ CLA tổ chức các lớp học học thử tiếng Anh miễn phí với giáo viên bản ngữ cho các bé từ 3-15 tuổi. Tại sao nên học thử tiếng anh tại Trung tâm Anh Ngữ CLA […]

Read more
[:en]
Tin tức
Tháng Mười 8, 2015

Với sứ mệnh nhân rộng mô hình giáo dục tiên tiến của Mỹ tại Việt Nam, trung tâm Anh ngữ CLA tổ chức các lớp học học thử tiếng Anh miễn phí với giáo viên bản ngữ cho các bé từ 3-15 tuổi. Tại sao nên học thử tiếng anh tại Trung tâm Anh Ngữ CLA […]

Read more